Vision

För fackförbundet, se Vision (fackförbund). För den religiösa fenomenet, se Uppenbarelse. Vision, något man vill uppnå. En vision uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet (se organisatoriska mål för förklaring av dessa krav). Ordet är populärt inom politiken, till exempel den […]

För fackförbundet, se Vision (fackförbund). För den religiösa fenomenet, se Uppenbarelse. Vision, något man vill uppnå. En vision uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet (se organisatoriska mål för förklaring av dessa krav). Ordet är populärt inom politiken, till exempel den så kallade nollvisionen som handlar om att man önskar uppnå att ingen dör i trafiken.