Svenska

Svenska är ett östnordiskt språk som talas av cirka tio miljoner personer, främst i Finland och Sverige. I Finland talas det som modersmål framför allt i de finlandssvenska kustområdena och på Åland. Svenska är nära besläktat och i hög grad ömsesidigt begripligt med danska och norska (se ”Klassificering”). De andra nordiska språken, isländska och färöiska, […]

Svenska är ett östnordiskt språk som talas av cirka tio miljoner personer, främst i Finland och Sverige. I Finland talas det som modersmål framför allt i de finlandssvenska kustområdena och på Åland. Svenska är nära besläktat och i hög grad ömsesidigt begripligt med danska och norska (se ”Klassificering”). De andra nordiska språken, isländska och färöiska, är mindre ömsesidigt begripliga med svenska, norska och danska.