Fort

Fort, typ av befästning. Ordet används framför allt för koloniala utposter. Men det kan även beteckna berganläggningar som var för sig inte är så imponerande men tillsammans bildar en fästning. Exempelvis så utgjordes huvuddelen av både Vabergets fästning och Bodens fästning av ett antal fort insprängda i urberget. Nakhal. fort. jpg Nakhal fort i Oman, […]

Fort, typ av befästning. Ordet används framför allt för koloniala utposter. Men det kan även beteckna berganläggningar som var för sig inte är så imponerande men tillsammans bildar en fästning. Exempelvis så utgjordes huvuddelen av både Vabergets fästning och Bodens fästning av ett antal fort insprängda i urberget. Nakhal. fort. jpg Nakhal fort i Oman, väster om Muskat. Fortet byggdes ursprungligen av portugiser. San Antonio Texas Alamo.