By

By (fornsvenska byr, by, av boa, bo), kan på svenska dels beteckna en avgränsad grupp sammanhängade hustomter ute på landet, dels vara en vidare, mer juridisk beteckning för en samling gårdar som är eller har varit en samfällighet för gemensamt ägande och brukande av viss mark eller skog – så kallad allmänning. Denna beteckning stämmer […]

By (fornsvenska byr, by, av boa, bo), kan på svenska dels beteckna en avgränsad grupp sammanhängade hustomter ute på landet, dels vara en vidare, mer juridisk beteckning för en samling gårdar som är eller har varit en samfällighet för gemensamt ägande och brukande av viss mark eller skog – så kallad allmänning. Denna beteckning stämmer fortfarande delvis för samebyar. Länge fanns det i Norden ingen väsentlig skillnad mellan tätort och landsbygd, så ordet ”by” användes om alla samhällsformer.