Åldrande

Denna artikel handlar om åldrande som biologisk process. Se ålderdom för den mänskliga ålderdomen. Åldrande återspeglar de biologiska förändringar som en organism genomgår med tiden, och som leder till ålderdomen, samt hos människor också de sociala och psykologiska processer som en längre tids levnad innebär. Den vetenskapliga termen för biologiskt åldrande är senescens.

Denna artikel handlar om åldrande som biologisk process. Se ålderdom för den mänskliga ålderdomen. Åldrande återspeglar de biologiska förändringar som en organism genomgår med tiden, och som leder till ålderdomen, samt hos människor också de sociala och psykologiska processer som en längre tids levnad innebär. Den vetenskapliga termen för biologiskt åldrande är senescens.